Tots els personatges, situacions i noms d´aquest diari són ficticis i qualsevol semblança amb la realitat és, òbviament, pura coincidència.

FAS TARD?

contador de visitas
contador visitas

dilluns, 23 de novembre de 2009

Et faig un esquema...?

Dic en veu alta, almenys 5 vegades: em trobo FATAAAAL! En Sasa no es mou. Jec al llit, moribunda i afegeixo: encara que no em facis ni cas, em trobo fataaaaal!. En Sasa diu: Per què creus que he agafat els papers i he vingut a treballar al llit??? Per estar al teu costat! i jo dic: si m´ho haguessis dit! si m´haguessis dit, guapa, perla, no pateixis que vinc al teu costat, enlloc de no dir res, que no sé mai si m´has sentit o si has vingut per casualitat.

I'm complaining out loud, more than 5 times now I FEEL REALLY SICK! Sasa is not moving at all. I lay on my sickbed, half dead and say: even though you're not paying me any attention, I feel really sick! Sasa says: why do you think I took all my paperwork and came to bed to work??? To be with you! And I say: if only you'd said it! if only you'd said darling, sweetie, don't worry, I'm coming, I'll lay next to you, instead of keeping your thoughts to yourself. I really never know if you've heard me or you came by chance.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Què en penses?